EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

·       Deelname aan de lessen is altijd op eigen risico

·       Yoga Balanz is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen

·       Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Yoga Balanz door te geven

·       Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd behandelend arts/fysiotherapeut/osteopaat

·       Indien je onder medische behandeling bent, neem dan contact op met je behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben

·       Vermeld blessures, lichamelijke klachten of zwangerschap voor aanvang van de les, mogelijk kunnen er specifieke aanwijzingen (opties in de houdingen) gegeven worden tijdens de les

LIDMAATSCHAP EN BETALING

·       Bij een strippenkaart wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven

·       Een strippenkaart en abonnement is op naam en niet overdraagbaar dus voor 1 persoon geldig

·       Bij het doorlopend abonnement kan je maandelijks opzeggen, na afname van 4 mnd.

·       Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen

·       Bij Yoga Balanz kan jij jezelf voor een yogales aanmelden of afmelden via het online systeem Momoyoga; aanmelden kan kosteloos tot 1 uur voor aanvang les, afmelden tot 4 uur voor aanvang les. Uiteraard dien je dit zelf via het systeem te doen

·       Een afgemelde les kun je inhalen tijdens de geldigheidsduur van je abonnement of

strippenkaart

·       Geldigheid van je abonnement of strippenkaart vind je terug in je persoonlijk account van Momoyoga

·       Tijdens schoolvakanties en feestdagen is er geen les, tenzij anders vermeld

·       Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt

Yoga Balanz zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan

 

CORONA MAATREGELEN EN VOORWAARDEN

·       Yoga Balanz volgt de adviezen van het RIVM m.b.t. de huidige corona maatregelen 

·       Uit hygiënisch oogpunt is het goed om een eigen yoga mat te gebruiken. Deze kun je ook aanschaffen in de yogastudio (€25 per mat)

·       Blijf thuis bij klachten en twijfel

·       Ga thuis alvast naar het toilet

·       Laat je QR code scannen voor de les

·       Draag een mondkapje, tijdens de les mag deze af

·       Houd 1,5 meter afstand van elkaar

·       Kom 5 min. voor aanvang, zodat we op tijd kunnen starten

 

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Respecteer je eigen grenzen en forceer niets!! Je blijft ZELF verantwoordelijk!